бабагуна

бабагуна

522 points

Регистриран от: November 21, 2015

Вицове: След първата брачна нощ, младоженецът казва на булката

Вицове и смешни снимки за След първата брачна нощ, младоженецът казва на булката в Nishto.com

Вицове: Наборе, колко ти е кръвното днеска, бе

Вицове и смешни снимки за Наборе, колко ти е кръвното днеска, бе в Nishto.com

Вицове: Мило, какво да взема

Вицове и смешни снимки за Мило, какво да взема в Nishto.com

Вицове: Прибирам си бельото от простора и си го сорирам на леглото, като обяснявам на баба ми

Вицове и смешни снимки за Прибирам си бельото от простора и си го сорирам на леглото, като обяснявам на баба ми в Nishto.com

Вицове: Баба и дядо останали сами вкъщи и си включили ТV

Вицове и смешни снимки за Баба и дядо останали сами вкъщи и си включили ТV в Nishto.com

Вицове: Надпис в кабинета на доктора

Вицове и смешни снимки за Надпис в кабинета на доктора в Nishto.com

Вицове: Не бягай след жена

Вицове и смешни снимки за Не бягай след жена в Nishto.com

Вицове: Двама бандити решили да ограбят банка

Вицове и смешни снимки за Двама бандити решили да ограбят банка в Nishto.com

Вицове: Клиент в супермаркета

Вицове и смешни снимки за Клиент в супермаркета в Nishto.com

Вицове: Подръж струната на моята душа

Вицове и смешни снимки за Подръж струната на моята душа в Nishto.com

Вицове: Тате, аз как съм се появил

Вицове и смешни снимки за Тате, аз как съм се появил в Nishto.com

Вицове: На другия ден след купон двама приятели си говорят

Вицове и смешни снимки за На другия ден след купон двама приятели си говорят в Nishto.com

Вицове: И неделите вече не са каквото бяха

Вицове и смешни снимки за И неделите вече не са каквото бяха в Nishto.com

Вицове: Петък вечер е, наперен младеж си купува презервативи в аптеката

Вицове и смешни снимки за Петък вечер е, наперен младеж си купува презервативи в аптеката в Nishto.com

Вицове: Безпокои ви съседа отдолу

Вицове и смешни снимки за Безпокои ви съседа отдолу в Nishto.com

loading...